„Diamentowe Czepki 2018”

Diamentowe Czepki 2018”

W dniu 21 czerwca 2018 r w Teatrze Rozrywki w Chorzowie odbyły się po raz trzeci w historii Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach obchody Międzynarodowego Święta Pielęgniarki i Położnej połączone z wręczeniem wyróżnienia ,,Diamentowy Czepek” dla zasłużonych pielęgniarek i położnych.

Wśród wyróżnionych wielu pielęgniarek i położnych z aglomeracji śląskiej są pielęgniarki zatrudnione w SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi w osobach:

  • Stanisława Parzelka,

  • Iwona Wawrzyniak

  • Ewa Smolicha.

Wymienione zostały uhonorowane za upowszechnianie zasad etyki zawodowej, wzorowe wykonywanie swoich obowiązków oraz działania na rzecz integrowania środowiska pielęgniarek i położnych.

Laureatkom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych i osobistych

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi

Skip to content