Konferencje szkoleniowe w SP ZOZ MSWiA

Od kilku lat Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi realizuje wiele programów zdrowotnych zleconych przez Ministra Zdrowia oraz Departament Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym stanowi jeden z celów operacyjnych rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 będącego aktem wykonawczym do ww. ustawy.

W ramach tego celu operacyjnego zaplanowaliśmy zadania, które mają między innymi wspierać zdrowie psychiczne i zapobiegać zaburzeniom psychicznym, a także wspierać profilaktykę i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Ponadto w obszarze Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i zwalczania AIDS opracowanego na lata 2017-2021 wdrożono szkolenia  dla personelu medycznego  oraz funkcjonariuszy mające na celu podniesienie poziomu wiedzy przydatnej do pracy w kontekście z osobami zakażonymi HIV i chorymi na AIDS.

Najważniejszą grupą odbiorców realizowanych zadań w ramach programów zdrowotnych są funkcjonariusze i pracownicy resortu spraw wewnętrznych i administracji.

W dniu 28 września rozpoczęliśmy kolejny cykl konferencji szkoleniowych realizujących powyższe zadania. Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną w kraju związaną z pandemią Covid-19, mając na celu bezpieczeństwo uczestników szkolenia, są one organizowane dla ograniczonej grupy uczestników z zachowaniem rygorów sanitarnych i zachowaniem wymaganego dystansu.

Skip to content