Rocznica śmierci Patrona SP ZOZ MSWiA w Katowicach

        Dzisiaj,  10 sierpnia mija 15 rocznica tragicznej śmierci sierżanta Grzegorza Załogi funkcjonariusza policji i patrona Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Katowicach. Z tej okazji przy tablicy pamiątkowej złożono okolicznościową wiązankę. Poniżej przedstawiamy sylwetkę Naszego patrona.

Sierżant Grzegorz Załoga był Policjantem KPP Będzin. Początkowo pełnił służbę kandydacką w Oddziale Prewencji Policji KSP w Warszawie, a w listopadzie 2000 roku został przyjęty do służby w Ogniwie Patrolowo – Interwencyjnym w Będzinie.

Od samego początku swojej kariery dał się poznać jako policjant bardzo sumienny i zdyscyplinowany, rzetelnie i profesjonalnie wykonujący swoje obowiązki. Jego służba była wysoko oceniana i wielokrotnie wyróżniana przez przełożonych.

W dniu 10 sierpnia 2003 roku Grzegorz Załoga, pełniąc służbę patrolową na terenie miasta, podjął pościg za sprawcami najścia na mieszkanie. W trakcie pościgu uciekający przestępca postrzelił śmiertelnie w głowę Grzegorza Załogę.

W uznaniu bohaterskiego czynu, Grzegorz Załoga został pośmiertnie mianowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na stopień sierżanta Policji oraz odznaczony przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Krzyżem Zasługi za Dzielność. Komendant Główny Policji uhonorował policjanta wpisem do Księgi Pamięci i umieszczeniem jego nazwiska na Tablicy Pamięci Komendy Główniej Policji.

Skip to content