Dostęp dla głuchych

W związku z pandemią koronawirusa COVD-19 osoby głuche i słabosłyszące mogą skorzystać ze specjalnej bezpłatnej wideoinfolini. Narzędzie działa przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Wszystko po to, by osoby głuche, na równi z pozostałymi obywatelami, miały stały dostęp do wsparcia i pomocy. Osoba głucha będzie mogła zadzwonić na infolinię i uzyskać informacje na temat koronawirusa oraz sposobu postępowania w przypadku podejrzenia, że może być zarażona.
Z tłumaczami można połączyć się za pośrednictwem następujących
narzędzi:
1. komunikator messenger, bezpośrednio ze strony Facebook Koronawirus: Bezpłatny Tłumacz PJM 24/7
2. komunikator skype login: Koronawirus-Tłumacz PJM
3. komunikator IMO, który umożliwia połączenia na komputerze: nr 609 939 546
4. Aplikacja tłumacz on-line języka migowego
Więcej informacji tutaj: http://pzg.warszawa.pl/koronawirus/
Skip to content