Dział Diagnostyki Laboratoryjnej

Dział Diagnostyki Laboratoryjnej to wieloprofilowe laboratorium analityczne.

Kierownik: dr n. med. Dorota Blat tel. 32 782 73 80

 Dział Diagnostyki Laboratoryjnej wykonuje badania laboratoryjne z zakresu:

 

  • Analityki Ogólnej
  • Hematologii
  • Biochemii klinicznej
  • Diagnostyki hormonalnej
  • Diagnostyki wirusologicznej
  • Serologii Transfuzjologicznej

Żeby wykonać badanie niezbędny jest dowód osobisty.

Punkt pobierania materiału czynny od poniedziałku do piątku

od 7.10 do 10.00 tel. 32 782 73 81

Wiarygodność wykonywanych oznaczeń potwierdzają certyfikaty udziału w krajowych oraz międzynarodowych kontrolach jakości, jak i wyniki codziennej precyzji i dokładności oznaczeń.

W naszym laboratorium zapewniamy pacjentowi fachową obsługę w dziedzinie pobierania materiału do badania, wykonania badania, a także zapewniamy ustalenie kryteriów postępowania po wykonanym badaniu. Badania wykonywane są w oparciu o zaawansowane techniki diagnostyczne i nowoczesną aparaturę. O najwyższą jakość wykonywanych analiz dba doświadczony personel.

CO KAŻDY PACJENT MUSI WIEDZIEĆ PRZED WYKONANIEM BADAŃ W LABORATORIUM?

  Przyjmowanie posiłków znacząco wpływa na szereg parametrów laboratoryjnych. W celu uniknięcia błędnej interpretacji wyników badań laboratoryjnych zaleca się pobieranie próbek do wszystkich badań na czczo, po 12 godzinach od przyjęcia ostatniego posiłku, zanim pacjent zje śniadanie z zachowaniem zmniejszonej aktywności fizycznej przez  pacjenta.

Przed pobraniem krwi powinno się przestrzegać odpowiedniego czasu odpoczynku 15 min.

  Wiele parametrów podlega dobowym wahaniom i w większości przypadków zakresy normy zostały ustalone dla krwi pobieranej rano na czczo. Dlatego też regularne pobieranie krwi powinno być wykonywane  pomiędzy godzina 6 a 10 rano.

ważne informacje dla pacjenta- kliknij by rozwinąć tekst

 

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO NIEKTÓRYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH?

BADANIE OGÓLNE MOCZU

Do pobrania moczu służy plastikowy, jednorazowy pojemnik z zakrętką. Do badania należy oddać pierwszy po nocy mocz – mocz poranny. Przy konieczności oddawania moczu w nocy próbka do badania powinna zostać oddana po minimum 4 godzinach od ostatniego oddania moczu. W przypadku oddania innej próbki moczu do badania należy podać informację na pojemniku . Tuż przed oddaleniem moczu należy dokładnie umyć okolicę krocza i narządów moczowo- płciowych, do wycierania użyć jednorazowego ręcznika. Pierwszą partię moczu należy oddać do toalety, a następnie około 50 ml do pojemnika na badanie (środkowy strumień). Pozostałą porcję moczu należy oddać do toalety.

Należy pamiętać aby nie dotykać ręką wewnętrznych powierzchni pojemnika. Pojemnik szczelnie zamknąć dopasowaną do niego zakrętką i opisać: imię i nazwisko. Pojemnik z moczem powinien zostać dostarczony do laboratorium w czasie maksymalnie do 2 godzin od pobrania. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zapytać pracownika laboratorium.

Przygotowanie pacjenta do pobrania moczu:

Przed pobraniem moczu do badań laboratoryjnych pacjent powinien unikać wysiłku f izycznego. Nie zaleca się pobierania moczu do badań laboratoryjnych w trakcie krwawienia miesięcznego oraz 2-3 dni przed i po menstruacji. Przed planowanym pobraniem moczu, pacjent powinien zaopatrzyć się w jednorazowy pojemnik do badania moczu (dostępny w aptece).

Należy pamiętać, że w przypadku wykonywania badań bakteriologicznych, zakupiony pojemnik powinien być jałowy. W przypadku wykonywania badania moczu u dzieci dopuszcza się pobieranie materiału do specjalnych woreczków (dostępne w aptece). Laboratorium nie przyjmuje do badań moczu pobranego do innych pojemników (słoiki, butelki itp.).

POBRANIE KAŁU

Przed oddaniem kału należy całkowicie opróżnić pęcherz moczowy. Kał należy oddać do czystego przeznaczonego do tego celu pojemnika. Pobrać próbkę kału (grudkę wielkości orzecha laskowego) najlepiej z różnych miejsc zawierających śluz bądź krew i umieścić za pomocą szpatułki w specjalnym jałowym pojemniku. Pojemnik szczelnie zamknąć, podpisać imieniem, nazwiskiem i datą urodzenia pacjenta. Pojemnik dostarczyć do laboratorium w jak najkrótszym czasie. Na pojemniku należy zapisać datę i godzinę pobrania materiału.

Laboratorium nie przyjmuje do badań kału pobranego do innych pojemników (słoiki, butelki itp.).

BADANIE KRZYWEJ CUKROWEJ

Na badanie pacjent zgłasza się na czczo. pierwszym pobraniu krwi pacjent otrzymuje do wypicia roztwór sporządzony z glukozy (1,75 g/kg m.c.) rozpuszczonej w szklance wody. Czas jaki jest przeznaczony na jego wypicie, nie może przekraczać pięciu minut. Po 2 godzinach od wypicia roztworu glukozy pobierana jest do analizy druga próbka krwi. Badanie trwa ok. 2 godzin. Jeżeli lekarz zleci to pobrań materiału może być więcej. Należy pamiętać, aby w trakcie badania ograniczyć aktywność fizyczną, gdyż wysiłek może znacznie obniżyć wyniki badania. Nie wolno w tym czasie opuszczać oddziału lub poczekalni.

DOBOWA ZBIÓRKA MOCZU

Badanie przeprowadza się przez okres 24 godzin. Należy przygotować odpowiedniej wielkości naczynie ok. 1,5-2,0 l (najlepiej z podziałką ) Naczynie powinno być czyste, ale nie musi być wyjałowione, najlepiej plastikowe z dopasowanym przykryciem.

Zbiórkę pacjent rozpoczyna rano (np. o godzinie 6:00): pierwszą po nocy porcję moczu należy oddać do toalety, a kolejne porcje należy zbierać do przygotowanego naczynia. Mocz powinien być zbierany przez cały dzień i noc. Zbiórkę należy zakończyć poranną porcją moczu następnego dnia o tej samej godzinie, co rozpoczęcie badania (np. o godzinie 6:00). W czasie zbiórki naczynie należy przechowywać w chłodnym i zaciemnionym miejscu. W dniu zbiórki pacjent je i pije to samo i tyle samo co zwykle. Po zakończeniu zbiórki moczu należy: dokładnie zmierzyć ilość zebranego moczu w ciągu doby i zanotować. Wymieszać, a następnie przelać niewielką ilość (ok. 50-100 ml) do pojemnika na mocz. Należy pamiętać aby unikać dotykania brzegów pojemnika! Pojemnik dokładnie zakręcić i podpisać: imieniem, nazwiskiem, datą urodzenia, godziną rozpoczęcia i zakończenia zbiórki oraz objętością moczu zebranego w ciągu doby (np.1250 ml).

W trakcie badania należy zadbać o higienę narządów moczowo-płciowych i używać jednorazowych ręczników!!!

Dobowa zbiórka moczu jest niezbędna do wykonania oznaczeń ilościowego wydalania niektórych składników (np.: wapń, fosfor, magnez, sód, potas, kreatynina, białko, kwas moczowy.

Skip to content