Postępowanie Konkursowe Nr 2/2020 – personel Szpitala Tymczasowego

SP ZOZ MSWiA w Katowicach ogłasza postępowanie konkursowe obejmujące zamówienie na zlecenie SP ZOZ MSWiA w Katowicach w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – w Szpitalu Tymczasowym (obiekt Międzynarodowego Centrum Kongresowego, Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice), dla pacjentów SP ZOZ MSWiA w Katowicach z zakażeniem SARS – CoV-2, w okresie do 30 kwietnia 2021 roku.

 

Szczegóły w załącznikach.

Postępowanie konkursowe nr 1/2020 – Badania histopatologiczne i inne laboratoryjne

Ogłasza postępowanie konkursowe obejmujące zamówienie na zlecenie

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi

w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – wykonywanie badań histopatologicznych i innych laboratoryjnych,

przez okres 24 miesięcy.