Ogłoszenie o Konkursie Ofert

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi w Katowicach ogłasza postępowanie konkursowe obejmujące zamówienie na zlecenie Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Katowicach im.  sierżanta Grzegorza Załogi, na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w zakresie kompleksowej  opieki nad pacjentami Izby Przyjęć/Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, oraz Zespołów  Wyjazdowych realizujących świadczenia medyczne na rzecz WPR zgodnie z zawartą umową pomiędzy Udzielającym Zamówienie a WPR w Katowicach oraz zabezpieczenie medyczne miejsc lub osób, zgodnie z wymogami Udzielającego Zamówienie.
Szczegóły w załącznikach

Załączniki

Skip to content