Ogłoszenie o pracę – Pielęgniarka ze specjalizacją pielęgniarstwa nefrologicznego/internistycznego – Oddział Nefrologii i Endokrynologii

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi zatrudni Pielęgniarkę
ze specjalizacją pielęgniarstwa nefrologicznego/internistycznego w Oddziale Nefrologii
i Endokrynologii

 

Kontakt:
Dział Nadzoru, Analizy i Statystyki Medycznej
tel. (32) 78 27 344 lub (32) 78 27 302

Skip to content