Postępowanie konkursowe nr 1/2020 – Badania histopatologiczne i inne laboratoryjne

Ogłasza postępowanie konkursowe obejmujące zamówienie na zlecenie

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi

w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – wykonywanie badań histopatologicznych i innych laboratoryjnych,

przez okres 24 miesięcy.

Załączniki

Skip to content