Postępowanie konkursowe nr 10/2021 – Punkty szczepień

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi ul. Głowackiego 10 40-052 Katowice – Punkty Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Ogłasza postępowanie konkursowe – UZUPEŁNIAJĄCEGO – obejmujące zamówienie na zlecenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – w Punktach Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, do 31 grudnia 2021 roku.

27.04.2021r – Dodano załącznik Poinformowanie o wynikach

Szczegóły w załącznikach.

Załączniki

Skip to content