Postępowanie konkursowe Nr 15/2021 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w trakcie specjalizacji w zakresie Oddz. chorób Wewnętrznych, Onkologii i Gastroenterologii wraz z Poddziałem Kardiologii i Pododdziałem Angiologii.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi ul. Głowackiego 10 40-052 Katowice ogłasza postępowanie konkursowe – uzupełniające – obejmujące zamówienie na zlecenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – przez lekarzy w trakcie specjalizacji w zakresie Oddziału Chorób Wewnętrznych, Onkologii i Gastroenterologii wraz z Pododdziałem Kardiologii i Pododdziałem Angiologii, przez okres 24 miesięcy.

09.06.2021r. W załączeniu POINFORMOWANIE O WYNIKACH do postępowania konkursowego Poinformowanie o wynikach

Szczegóły w załącznikach

 

Poinformowanie o wynikach

Załączniki

Skip to content