Postępowanie Konkursowe Nr 16/2021 – wykonywanie badań USG transwaginalnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi ul. Głowackiego 10 40-052 Katowice

Ogłasza postępowanie konkursowe obejmujące zamówienie na zlecenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – wykonywanie badań USG transwaginalnego na potrzeby Poradni Ginekologicznej SP ZOZ MSWiA w Częstochowie przez okres 12 miesięcy.

 

Szczegóły w załącznikach.

 

UWAGA!
PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Załączniki

Skip to content