Postępowanie Konkursowe Nr 4/2019 – badania laboratoryjne

Ogłasza postępowanie konkursowe obejmujące zamówienie na zlecenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – wykonywanie badań laboratoryjnych, przez okres 12 miesięcy.

Załączniki

Skip to content