Postępowanie Konkursowe Nr 4/2021 – udziel. św. zdrow. przez lekarzy profilaktyków w zakresie Poradni Medycyny Pracy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi ogłasza postępowanie konkursowe obejmujące zamówienie na zlecenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – przez lekarzy profilaktyków w zakresie Poradni Medycyny Pracy, przez okres 12 miesięcy.

Załączniki

Skip to content