Postępowanie Konkursowe Nr 5/2019 – medycyna pracy

Ogłasza postępowanie konkursowe obejmujące zamówienie na zlecenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi

w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – przez  lekarzy profilaktyków oraz psychologów w zakresie Poradni Medycyny Pracy, przez okres 12 miesięcy.

Samodzielny Publicznegy Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi informuje, że przesunięciu ulega termin składania i otwarcia ofert z 25 listopada na 27 listopada 2019r. Szczegóły w załączniku.

 

Załączniki

Skip to content