Postępowanie Konkursowe nr 7/2021 – w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – wykonywanie badań laboratoryjnych przez okres 24 miesięcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi ul. Głowackiego 10 40-052 Katowice ogłasza postępowanie konkursowe obejmujące zamówienie na zlecenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – wykonywanie badań laboratoryjnych, przez okres 24 miesięcy.

Szczegóły postępowania w załącznikach

Załączniki

Skip to content