Postępowanie konkursowe nr 8/2021 – Punkty Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi
ul. Głowackiego 10 40-052 Katowice

Ogłasza postępowanie konkursowe – UZUPEŁNIAJĄCE – obejmujące zamówienie na zlecenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – w Punktach Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, do 31 grudnia 2021 roku.

Szczegóły w załączonych dokumentach poniżej.

 

UWAGA: PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Załączniki

Skip to content