Szpital MSWiA w Katowicach zatrudni diagnostów laboratoryjnych

  Szpital MSWiA w Katowicach zatrudni diagnostów laboratoryjnych z aktualnym prawem wykonywania zawodu do pracy w wieloprofilowym laboratorium analitycznym (w wymiarze pełnegu etatu). Mile widziane uprawnienia do wykonywania badań serologicznych.

 Kontakt: Dział kadr tel. 32 78 27 301 lub 32 78 27 302.