Informację o wpływie działalności na środowisko

Informujemy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano negatywnego wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i środowisko oraz nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w  związku z prowadzoną działalnością.

Kierownik Pracowni Diagnostyki Obrazowej
lek. radiolog Arkadiusz Waluga

Art. 32c pkt. 2. Dz.U.2019.0.1792 t.j. – Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe
Skip to content