Ogłoszenie na najem części nieruchomości położonej w Katowicach

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na najem części nieruchomości położonej w Katowicach, przy ul. Wojewódzkiej 56. Więcej>> „Ogłoszenie na najem części nieruchomości położonej w Katowicach”

Ogłoszenie na najem nieruchomości lokalowej położonej w Cieszynie

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na najem nieruchomości lokalowej położonej w Cieszynie, przy ul. Plac Wolności 8 Więcej>> „Ogłoszenie na najem nieruchomości lokalowej położonej w Cieszynie”

Ogłoszenie o Konkursie Ofert

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi w Katowicach ogłasza postępowanie konkursowe obejmujące zamówienie na zlecenie Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Katowicach im.  sierżanta Grzegorza Załogi, na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w zakresie kompleksowej  opieki nad pacjentami Izby Przyjęć/Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, oraz Zespołów  Wyjazdowych realizujących świadczenia medyczne na rzecz WPR zgodnie z zawartą umową pomiędzy Udzielającym Zamówienie a WPR w Katowicach oraz zabezpieczenie medyczne miejsc lub osób, zgodnie z wymogami Udzielającego Zamówienie.
Szczegóły w załącznikach

Więcej>> „Ogłoszenie o Konkursie Ofert”

Skip to content