Pisemny przetarg nieograniczony na najem nieruchomości lokalowej położonej w Cieszynie

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  iAdministracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi  ogłasza  pisemny przetarg nieograniczony na najem  nieruchomości   lokalowej   położonej  w   Cieszynie    przy  ul.  Plac Wolności  8 o powierzchni użytkowej 120,16 m2 na działalności niemedyczną lub  medyczną niekonkurencyjną z działalnością SP ZOZ MSWiA w Katowicach.

Załączniki

Skip to content