• RPO Śląskie

Pamięci sierżanta Grzegorza Załogi

W dniu 10 sierpnia 2003 roku Grzegorz Załoga, pełniąc służbę patrolową na terenie miasta, podjął pościg za sprawcami najścia na mieszkanie.
W trakcie pościgu uciekający przestępca postrzelił śmiertelnie w głowę Grzegorza Załogę.

W uznaniu bohaterskiego czynu, Grzegorz Załoga został pośmiertnie mianowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na stopień sierżanta Policji oraz odznaczony przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Krzyżem Zasługi za Dzielność. Komendant Główny Policji uhonorował policjanta wpisem do Księgi Pamięci i umieszczeniem jego nazwiska na Tablicy Pamięci Komendy Główniej Policji. Zgodnie z wolą pracowników, Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach od dnia 24 października 2003 roku nosi imię ku pamięci policjanta.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

Skip to content