Pracownicze Plany Kapitałowe

Realizując obowiązek nałożony Ustawą z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych w ślad za informacją przekazana Państwu w dniu 31 sierpnia 2020 roku poniżej ponownie przedstawiam informacje na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Pracownicze Plany Kapitałowe (w skrócie PPK) to regulowany ustawą z 4 października 2018 roku powszechny program oszczędnościowy, który powstał we współpracy rządu, Polskiego Funduszu Rozwoju, organizacji pracodawców oraz związków zawodowych.

Pracownicze Plany Kapitałowe są programem, który automatycznie obejmie wszystkich pracowników w wieku od 18 do 54 lat ( chyba, że osoba z tego przedziału wiekowego złoży u pracodawcy dyspozycję rezygnacji ), za których pracodawca odprowadza składki emerytalno-rentowe (pod PPK nie będą natomiast podlegały osoby samozatrudnione, służby mundurowe oraz rolnicy). Osoby między 55 a 69 rokiem życia będą mogły uczestniczyć w PPK dopiero po złożeniu stosownego oświadczenia woli.

Pracownicze Plany Kapitałowe obejmą pracowników, którzy w danej firmie posiadają staż pracy dłuższy niż 3 miesiące (z ostatnich 12 miesięcy).

Pracodawca Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji im. sierżanta Grzegorza Załogi w porozumieniu z działającymi w Szpitalu związkami zawodowymi wybrał Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. do zarządzania i prowadzenia Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK). – pismo PEKAO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnego
w załączeniu.

W związku z wynikającym z Ustawy o PPK obowiązkiem przeprowadzenia kampanii informacyjnej zachęcam Państwa do udziału w szkoleniach informacyjnych dedykowanym wszystkim Pracownikom, którzy stoją przed decyzją o przystąpieniu do PPK.

Łącze do formularza zapisu na szkolenie wraz z harmonogramem jest poniżej:

TERMINY NAJBLIŻSZYCH SZKOLEŃ

19 luty 2021 r. godz. 13.00-14.00 – Sala wykładowa SP ZOZ MSWiA
25 luty 2021 r. godz. 13.00-14.00 – Sala wykładowa SP ZOZ MSWiA

FORMULARZ SZKOLENIA

Szczegóły dotyczące oszczędzania w PPK znajdziesz na stronie www.pekaotfi.pl/ppk, a także w innych materiałach informacyjnych i marketingowych udostępnionych przez Pekao TFI S.A.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta pod numerem:
(+48) 22 640 40 40* lub 801 641 641 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-19:00 lub pod adresem e-mail ppk_info@pekaotfi.pl

Skip to content