Programy Zdrowotne

KONFERENCJA SZKOLENIOWA PT:

Ograniczenia zdrowotne następstw palenia tytoniu w Polsce.

 

TEMATYKA KONFERENCJI:

Polska jest krajem, w którym palenia tytoniu od lat stanowi jedną z największych przyczyn utraty zdrowia. Palenie tytoniu stanowi od lat największą, pojedynczą, lecz możliwą do prewencji przyczynę umieralności dorosłej ludności Polski. Na nowotwory złośliwe płuca, schorzenie prawie wyłącznie związane z inhalacją dymu tytoniowego umiera w Polsce coraz więcej ludzi. Do codziennego palenia przyznaje się co trzeci (31%) Polak w wieku 15 lat i więcej (23% kobiet i 39% mężczyzn). Odsetek osób przyznających się do nałogowego palenia nie zmienia się na przestrzeni ostatnich lat.(29%).

Nadal palenie papierosów jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych nałogów i jednocześnie najbardziej akceptowane społecznie. Nie dostrzega się inicjującej roli palenia, które często prowadzi do picia alkoholu i zażywania innych środków psychoaktywnych. Rozpowszechnienie palenia papierosów wśród dzieci i młodzieży szkolnej jest nadal wysokie. Systematycznie pali papierosy 4 % chłopców i 2 % dziewcząt 12 letnich, oraz 35 % chłopców i 30 % dziewcząt 18 letnich. Stwierdza się też, że w wieku 16 lat regularnie pali większy odsetek dziewcząt niż chłopców.

Działania prowadzone w ramach realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu mają za cel wzrost poziomu wiedzy w zakresie szkodliwości czynnego i biernego palenia tytoniu i zysków płynących z niepalenia oraz nabycie przekonania o konieczności dbania o zdrowie swoje oraz osób z otoczenia.


Skip to content