Programy Zdrowotne

PLAN NA 2020 ROK


KONFERENCJA SZKOLENIOWA PT:

Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa.

 

TEMATYKA KONFERENCJI:

W ostatnich latach coraz więcej osób zwraca uwagę na zdrowie psychiczne i szuka sposobów na jego poprawę. Rośnie również liczba osób, które potrzebują pomocy. Zdrowie psychiczne jest kluczowe, aby człowiek, społeczeństwo i państwo mogły należycie działać i się rozwijać. Jest to również jeden z najważniejszych obszarów obecnej polityki zdrowotnej w Polsce.

Kluczowymi działaniami umożliwiającymi poprawę dobrostanu psychicznego społeczeństwa są przede wszystkim promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Dlatego prowadzenie szerokich działań na rzecz poprawy zdrowia psychicznego społeczeństwa jest jednym z priorytetowych zadań Państwa.

Ustawa z dnia 11 września 2015 R. o zdrowiu publicznym stanowi jeden z celów operacyjnych rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 będącego aktem wykonawczym do ww. ustawy. W ramach tego celu operacyjnego zaplanowaliśmy zadania, które mają między innymi wspierać zdrowie psychiczne a także zapobiegać zaburzeniom psychicznym.

W wyniku wystąpień gości oraz szerokiej dyskusji osób uczestniczących w konferencji, spotkanie to umożliwi i ułatwi funkcjonariuszom podejmowanie działań ukierunkowanych na ochronę, wzmacnianie i zwiększanie potencjału zdrowia psychicznego a także przyczyni się do podejmowania decyzji pozwalających na szersze spojrzenie na problemy osobowościowe osób z którymi spotykają się na co dzień w ramach podejmowanych interwencji.

2020.09.28-konferencja01-02

2020.09.28-konferencja01-02
Picture 2 of 10

Meta data

Camera / Type
Aperture
Focal Length
Shutter speed
Date / Time

Skip to content