Projekty

  • Umowa współpracy w zakresie Ogólnopolskiego programu Profilaktyka Reumatoidalnego Zapalenia Stawów
  • Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Katowicach (III)

 

Skip to content