Przychodnia Katowice

 

ul. Kilińskiego 23
40-052 Katowice
rejestracja tel. (0-32) 782 73 70

 

W ramach Przychodni w Katowicach działają poradnie:

 • Poradnia  Badań Profilaktycznych
 • Poradnia Medycyny Pracy
 • Podstawowa Opieka Zdrowotna
 • Poradnia Chirurgii Ogólnej
 • Poradnia Chirurgii Dermatologicznej
 • Poradnia Chorób Płuc
 • Poradnia Chorób Sutka
 • Poradnia Dermatologiczna
 • Poradnia Ginekologiczna
 • Poradnia Laryngologiczna
 • Poradnia Internistyczna
 • Poradnia Nefrologiczna
 • Poradnia Neurologiczna
 • Poradnia Okulistyczna
 • Poradnia Ortopedyczna
 • Poradnia Endykronologiczna
 • Poradnia Kardiologiczna
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego
 • Dzienny Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych
 • Stacja Dializ
 • Zaklad Fizjoterapii i Wodolecznictwa

Skip to content