Rada Społeczna

Przewodniczący: 
lek. med. Jolanta CZAPLIŃSKA-JASZCZUROWSKA

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach:
nadinsp. Roman Rabsztyn

Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej:
bryg. Jacek KLESZCZEWSKI

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej:
ppłk Łukasz GÓRNY

Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej:
płk Adam JOPEK

Przedstawiciel Okręgowej Rady Lekarskiej:
dr Jerzy RDES

Przedstawicielka Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych:
mgr Maria GRABOWSKA

Skip to content