Strona Główna

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Katowicach
im. sierżanta Grzegorza Załogi

SZPITAL OTWARTY DLA KAŻDEGO”