Teleporady

 1. Systemy teleinformatyczne lub systemy łączności, przy użyciu których świadczeniodawca POZ udziela teleporad:

  Celem zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu medycznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
  w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są z wykorzystaniem systemu łączności telefonicznej.

  Informowanie pacjenta w zakresie organizacji teleporady następuje w miejscu wykonywania świadczeń, na stronie internetowej pod adresem: https://zozmswia.katowice.pl/, a także na żądanie pacjenta telefonicznie.

 2. Sposób ustalenia terminu teleporady:

  Ustalenie dnia oraz godziny teleporady odbywa się w rejestracji Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej pod następującymi numerami telefonów:

  1. POZ Katowice: (32) 78 27 370
  2. POZ Częstochowa: 885 906 909 lub 478 581 999
  3. POZ Bielsko – Biała: (33)

  Termin teleporady ustalany jest każdorazowo z pacjentem przez pracownika rejestracji podczas rejestracji pacjenta do lekarza lub pielęgniarki. Teleporady realizowane są na bieżąco.

 3. Sposób nawiązania kontaktu między świadczeniodawcą POZ a pacjentem w celu udzielenia teleporady oraz sposób jej udzielenia

  Celem realizacji teleporady osoba udzielająca świadczenia nawiązuje, w ustalonym podczas rejestracji terminie, kontakt telefoniczny z pacjentem pod wskazanym przez pacjenta numerem telefonu.

  Osoba udzielająca teleporady, przed jej udzieleniem, potwierdza tożsamość pacjenta na podstawie danych wskazanych w dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru, przekazanych przez pacjenta za pośrednictwem systemów łączności, a także ustala aktualny adres zamieszkania pacjenta.

  Przeprowadzenie teleporady odbywa się w warunkach gwarantujących poufność, w tym zapewnienie braku dostępu osób nieuprawnionych do informacji przekazywanych za pośrednictwem  systemów łączności w związku z udzieleniem teleporady.
 4. Sposób postępowania w sytuacji, gdy brak kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie teleporady skutkuje jej anulowaniem

  Brak możliwości nawiązania kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie, po podjęciu co najmniej trzech prób w odstępie nie krótszym niż 5 minut, skutkuje anulowaniem teleporady. Próby zrealizowania kontaktu z pacjentem odnotowywane są w dokumentacji pacjenta.

 5. Możliwość skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielonego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, w przypadku gdy niezbędne z uwagi na stan zdrowia pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady.

  W przypadku, kiedy z uwagi na stan zdrowia pacjenta udzielenie świadczenia zdrowotnego nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady  pacjent ma  możliwość skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej z wykorzystaniem bezpośredniego kontaktu z lekarzem, pielęgniarką/położną. Powyższa okoliczność powinna być ustalona w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym. Ewentualną wizytę w poradni powinien poprzedzić wywiad telefoniczny,
  na podstawie którego lekarz podejmie decyzję o konieczności udzielenia świadczenia zdrowotnego
  w poradni lub też w formie teleporady.

  Podczas wywiadu telefonicznego lekarz dokonuje m.in. następującej oceny:

  1. Czy pacjent nie jest zakażony koronawirusem?
  2. Czy problemy zdrowotne pacjenta wymagają wizyty w poradni?
  3. Czy nie ma do czynienia ze stanem zagrożenia życia?

  W przypadku, kiedy lekarz podejmie decyzję o konieczności udzielenia pacjentowi świadczenia zdrowotnego w poradni wówczas należy ustalić dzień oraz godzinę wizyty, celem zminimalizowania liczby pacjentów przebywających w poczekalni. Przed wejściem do gabinetu pacjent powinien mieć zasłonięte usta i nos maseczką lub innym środkiem ochrony indywidualnej, odkażone dłonie oraz zmierzoną temperaturę ciała.

W przypadku braku możliwości poinformowania pacjenta o 4 – cyfrowym kodzie e-recepty za pomocą sms-a informacja tak może być przekazana przez personel medyczny Szpitala w formie rozmowy telefonicznej z pacjentem.

Jak wykupić leki z e-recepty

Leki z e-recept można wykupić w różnych aptekach. Nie trzeba szukać apteki, która będzie miała (lub zamówi) wszystkie przepisane leki. Można kupić część leków w jednej aptece, a część w drugiej. Jest to duże ułatwienie, jeśli zależy pacjentowi na niższej cenie leku lub jesteś w podróży.

Należy jednak pamiętać, że wszystkie przepisane opakowania jednego leku trzeba wykupić w tej samej aptece, w której wykupiono pierwsze opakowanie. Można rozłożyć ten zakup w czasie i najpierw kupić tylko jedno opakowanie, a dopiero po jakimś czasie kolejne. Jednak po to kolejne opakowanie leku należy przyjść do tej apteki, w której kupiono pierwsze. Inna apteka go nie sprzeda.

Załączniki

Skip to content