ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYĆ W POIŚ 2014-2020

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYĆ W POIŚ 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko udostępnia narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:
– skorzystać z formularza dostępnego: Formularz zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach całego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (link do https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC)
– wysłać wiadomość e-mail na: naduzycia.POIS@mir.gov.pl (poczta email)

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej

(link- https://www.pois.gov.pl/strony/skorzystaj/obowiazki-przy-realizacji-projektow/#Zgłaszanie)

<< wróć do Fundusze Europejskie

Skip to content